general membrane

hydroizolacne materialy

hydroizolacne systemy

ploche strechy

izolacny system

tepelne izolacie

zateplovanie plochych striech

strechy

stresne doplnky

novostavba rodinny dom

novostavba bytovy dom

novostavba vyrobny objekt

novostavba - strecha ine

oprava strechy rodinny dom

oprava strechy bytovy dom

oprava strechy vyrobny objekt

oprava strechy ine

zelena strecha - vytvorenie

pochodzna strecha

GENERAL MEMBRANE - exkluzívna distribúcia hydroizolačných materiálov na ploché strechy vrátane možnosti inštalácie

Exkluzívna distribúcia hydroizolačných materiálov
na ploché strechy vrátane možnosti inštalácie.

GENERAL MEMBRANE - hydroizolačné materiály na ploché strechy Hydroizolačné materiály
• ohýbanie za studena
• tepelná stálosť
• tepelná odolnosť voči starnutiu
• UV rezistencia
• pochôdzna odolnosť
APAO
APP
SBS

výpočet ceny strechy Výpočet ceny strechy

pre veľkoobchody Pre veľkoobchody

tepelno-izolačný systém TERMODOGA

Systém TERMODOGA je revolučný hydro a tepelno-izolačný systém zložený z tepelnej izolácie (samozhášavý expandovaný polyuretan) a spodného bituménového hydroizolačného pásu.

Systém zatepľovania plochých striech pomocou TEROMODOGA
Tepelná izolácia z polyuretanu na ktorej je už vo výrobe aplikovaný vysoko kvalitným hydroizolačný materiál vytvárajú systém, ktorý je jednoducho aplikovateľný, kompaktný pre renovácie a doteplenie starších a poškodených striech. Jeho výhodou je aj veľmi vysoký úžitok s priaznivou cenou. Tento systém je možné aplikovať na rôzne typy striech.

Prečo zatepľovať ploché strechy?
Strešnou konštrukciou uniká od 10% do 25% tepla. Priemerná slovenská domácnosť spotrebuje asi 60% z celkového množstva energie na vykurovanie. Táto energia postupne uniká do vonkajšieho prostredia jednotlivými stavebnými konštrukciami.

Výhody zatepľovania plochej strechy
• odstránenie kondenzácie vodných pár na vnútornom povrchu obvodovej konštrukcie (zamedzenie vzniku plesní)
celkové zlepšenie tepelnej pohody v interiéri
• pri panelových stavbách odstranuje problémy so zatekaním cez škáry medzi panelmi (zabraňuje vznikom tepelných mostov)

GENERAL MEMBRANE - hydroizolačné materiály na ploché strechy

GENERAL MEMBRANE - exkluzívna distribúcia hydroizolačných materiálov na ploché strechy vrátane možnosti inštalácie