general membrane

hydroizolacne materialy

hydroizolacne systemy

ploche strechy

izolacny system

tepelne izolacie

zateplovanie plochych striech

strechy

stresne doplnky

novostavba rodinny dom

novostavba bytovy dom

novostavba vyrobny objekt

novostavba - strecha ine

oprava strechy rodinny dom

oprava strechy bytovy dom

oprava strechy vyrobny objekt

oprava strechy ine

zelena strecha - vytvorenie

pochodzna strecha

GENERAL MEMBRANE - exkluzívna distribúcia hydroizolačných materiálov na ploché strechy vrátane možnosti inštalácie

Exkluzívna distribúcia hydroizolačných materiálov
na ploché strechy vrátane možnosti inštalácie.

GENERAL MEMBRANE - hydroizolačné materiály na ploché strechy Hydroizolačné materiály
• ohýbanie za studena
• tepelná stálosť
• tepelná odolnosť voči starnutiu
• UV rezistencia
• pochôdzna odolnosť
APAO
APP
SBS

výpočet ceny strechy Výpočet ceny strechy

pre veľkoobchody Pre veľkoobchody

hydroizolačné vrstvy

APAO - GALAXY - 25°C

Katalóg hydroizolačných vrstiev APAO

• ohýbanie za studena
• tepelná stálosť
• tepelná odolnosť voči starnutiu
• UV rezistencia
• pochôdzna odolnosť

ZLOŽENIE PÁSU
GALAXY membrány sú zložené z modifikovaného destilovaného bitúmenu s amorfnými polyalfaolefínmi (APAO) a vybraných stabilizovaných hmôt.
Tri vlastnosti, ktoré charakterizujú zloženie tejto zmesi sú odolnosť voči tepelnému starnutiu, ohýbanie za studena a tepelná stálosť. Táto zmes je mimoriadne odolná voči tepelnému starnutiu, čo predlžuje životnosť materiálu.
Membrány s vysokou odolnosťou voči tepelnému starnutiu a s vynikajúcou dimenzionálnou tepelnou stálosťou môžu byť aplikované v každom klimatickom pásme a sú obzvlášť vhodné pre silne izolované strechy.
Ohýbanie za studena umožňuje tento materiál aplikovať aj v studených klimatických pásmach.
Špecifické zloženie bitúmenu umožňuje vysokú odolnosť voči starnutiu spôsobenom UV žiarením a odolnosť voči pohybu osôb počas aplikácie – to sú dve základné charakteristiky plochých striech vystavených slnečnému žiareniu, kde je nutné zachovať bezchybný vzhľad po dokončení.

NOSNÁ VLOŽKA
• tkaný/netkaný polyester vyrábaný technológiou spunbond, stabilizovaný skleným vláknom (FC)
• rozmerová stálosť
• pevnosť v ťahu
• predĺženie pri porušení
• odolnosť voči rozthrnutiu
• odolnosť voči prepichnutiu
• ľahkosť riešenia detailov

GALAXY membrány obsahujú odolný tkaný/netkaný polyester vyrábaný technológiou spunbond, stabilizovaný skleneným vláknom.
Nosná vložka sa nazýva „kombinovaná“, pretože okrem veľmi dobrých mechanických vlastností ako je pevnosť v ťahu, predĺženie a odolnosť voči roztrhnutiu, má tento polyester tiež výnimočnú tepelnú stabilitu. Vďaka tomu je GALAXY vysokovýkonnou membránou, ktorá odstraňuje zrážanie či uhýbanie pri extrémnom tepelnom namáhaní.
Nosná vložka s vynikajúcimi mechanickými charakteristikami ako sú pevnosť v ťahu, predĺženie pri porušení a odolnosť voči roztrhnutiu pomáha absorbovať namáhanie spôsobené štrukturálnym pohybom, odolávať voči pohybu osôb po povrchu a umiestneniu ťažkých nákladov a môže byť mechanicky nainštalovaná v pásmach vystavených silným vetrom.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
• ochrana non-stick
• ochrana minerálnych postupom

UV rezistencia (starnutie spôsobené UV lúčmi)
Chemické zloženie pásov GALAXY je z hľadiska pôsobenia UV žiarenia nedotknuteľné, a preto tieto membrány môžu byť ponechané aj bez ďalšej ochrany.
Avšak systém je dostupný aj s bridlicovou ochranou vrchnej vrstvy membrány, ktorá znižuje teplotu povrchu, ked je vystavená intenzívnemu slnečnému žiareniu, zvyšuje odolnosť voči starnutiu a tiež zvyšuje životnosť materiálu.

ŠTANDARDNÉ FARBY
• minerálna/bridlicová/štrková povrchová úprava materiálu
• hnedá
• zelená
• biela
• tmavosivá
• červená

OBLASTI APLIKÁCIE
GALAXY FC a GALAXY FC MINERAL membrány môžu byť použité ako vodotesná/vrchná ochranná vrstva alebo ako jednovrstvový hydroizolačný systém s minimálnou hrúbkou 4mm.

GALAXY FC / GALAXY FC MINERAL
• nepochôdzne rovné strechy
• pochôdzne rovné strechy
• profilové strechy
• kopulovité strechy
• šikmé strechy
• opravy

GALAXY FC 180
• základy
• obrátené strechy
• mosty a viadukty
• parkoviská
• vodné diela

APLIKÁCIE
Membrány by mali byť aplikované na čistý, hladký a suchý povrch, ktorý bol opatrený rýchloschnúcou bitúmenovou penetráciou.
Najpoužívanejšia aplikácia membrány je zohrievanie spodného povrchu produktu s použitím vhodného horáku, aplikované s 10cm prekrytím na bočných a minimálne 15 dm prekrytím na koncových spojoch. Preloženie by sa malo starostlivo skontrolovať.
Aplikácia membrán by mala byť vykonávaná kvalifikovanými, kompetentnými a oprávnenými pracovníkmi. Zhotovitelia musia vždy pracovať podľa inštrukcií a špecifikácií stanovených výrobcom/distribútorom.

TECHNICKÝ LIST
Hodnoty sa vzťahujú k membráne hrúbky 4 mm a váhy 4,5 kg/m2.
membrána
bez povrchovej úpravy
s povrchovou úpravou
technické charakteristiky
norma
jednotka
hodnota
tolerancia
hodnota
tolerancia
dĺžka
UNI EN 1848-1
m
10
+/- 1 %
10
+/- 1 %
šírka
UNI EN 1848-1
m
1
+/- 1 %
1
+/- 1 %
hrúbka
UNI EN 1849-1
mm
/
/
/
plošná hmotnosť
UNI EN 1849-1
Kg/m2
4
4,5
tepelná stálosť
UNI EN 1110
°C
90
90
ohýbanie za studena
UNI EN 1109
°C
-15
-15
rozmerová stálosť
pozdĺžna
priečna
UNI EN 1107-1 A
%
</= -0,3
>/= +0,3
</= -0,3
>/= +0,3
nepriepustnosť
UNI EN 1928
KPA
>/= 60
>/= 60
hranica pevnosti
pozdĺžna
priečna
UNI EN 12311-1
N/50 mm
600
500
600
500
predĺženie pri porušení
pozdĺžne
priečne
UNI EN 12311-1
%
40
40
40
40
roztrhnutie
pozdĺžne
priečne
UNI EN 12310-1
N
140
140
140
140
odolnosť voči trvalému zaťaženiu
UNI EN 12730
Kg
15
15
minerálna priľnavosť
UNI EN 12039
%
/
max. 30%


GENERAL MEMBRANE - exkluzívna distribúcia hydroizolačných materiálov na ploché strechy vrátane možnosti inštalácie