general membrane

hydroizolacne materialy

hydroizolacne systemy

ploche strechy

izolacny system

tepelne izolacie

zateplovanie plochych striech

strechy

stresne doplnky

novostavba rodinny dom

novostavba bytovy dom

novostavba vyrobny objekt

novostavba - strecha ine

oprava strechy rodinny dom

oprava strechy bytovy dom

oprava strechy vyrobny objekt

oprava strechy ine

zelena strecha - vytvorenie

pochodzna strecha

GENERAL MEMBRANE - exkluzívna distribúcia hydroizolačných materiálov na ploché strechy vrátane možnosti inštalácie

Exkluzívna distribúcia hydroizolačných materiálov
na ploché strechy vrátane možnosti inštalácie.

GENERAL MEMBRANE - hydroizolačné materiály na ploché strechy Hydroizolačné materiály
• ohýbanie za studena
• tepelná stálosť
• tepelná odolnosť voči starnutiu
• UV rezistencia
• pochôdzna odolnosť
APAO
APP
SBS

výpočet ceny strechy Výpočet ceny strechy

pre veľkoobchody Pre veľkoobchody

hydroizolačné materiály

hydroizolačné vrstvy APAO - GALAXY - 25°C

GALAXY membrány sú zložené z modifikovaného destilovaného bitúmenu s amorfnými polyalfaolefínmi (APAO) a vybraných stabilizovaných hmôt.
Tri vlastnosti, ktoré charakterizujú zloženie tejto zmesi sú odolnosť voči tepelnému starnutiu, ohýbanie za studena a tepelná stálosť. Táto zmes je mimoriadne odolná voči tepelnému starnutiu, čo predlžuje životnosť materiálu.
Membrány s vysokou odolnosťou voči tepelnému starnutiu a s vynikajúcou dimenzionálnou tepelnou stálosťou môžu byť aplikované v každom klimatickom pásme a sú obzvlášť vhodné pre silne izolované strechy.
Ohýbanie za studena umožňuje tento materiál aplikovať aj v studených klimatických pásmach.
Špecifické zloženie bitúmenu umožňuje vysokú odolnosť voči starnutiu spôsobenom UV žiarením a odolnosť voči pohybu osôb počas aplikácie – to sú dve základné charakteristiky plochých striech vystavených slnečnému žiareniu, kde je nutné zachovať bezchybný vzhľad po dokončení.
Viac info o hydroizolačných vrstvách APAO - GALAXY - 25°C


hydroizolačné materiály APP - GEMINI - 10°C

GEMINI membrány sú zložené z modifikovaného destilovaného bituménu z elastoplastomerických, ataktických–polypropylénových polymérov a vybraných stabilizovaných hmôt.
Dve vlastnosti, ktoré charakterizujú zloženie tohto bituménu sú ohýbanie za studena a tvarová stálosť. Tieto vlastnosti zvyšujú odolnosť voči tepelnému starnutiu, čo predlžuje životnosť materiálu.
Membrány s vysokou odolnosťou voči tepelnému starnutiu a s veľmi dobrou dimenzionálnou tvarovou stálosťou môžu byť aplikované v každej klimatickej zóne. Ohýbanie za studena umožňuje tento materiál aplikovať aj v studených klimatických pásmach.
Špecifické zloženie bituménu umožňuje vysokú odolnosť voči starnutiu spôsobenému UV žiarením a je odolný voči pohybu osôb počas aplikácie.
Viac info o hydroizolačných materiáloch APP - GEMINI - 10°C


hydroizolačné materiály SBS - MERCURY - 15°C

Membrány MERCURY sú zložené z destilovaného bituménu modfikovaného s termoplastickými elastomérmi - styrén - butadién - styrén a vybraných stabilizovaných hmôt.
Dve vlastnosti, ktoré charakterizujú zloženie tohto bituménu, sú ohýbanie za studena a elastickosť. Tieto vlastnosti zvyšujú odolnosť voči tepelnému starnutiu a praskaniu, čím sa zvyšuje dĺžka životnosti vodotesného systému.
Membrány s vysokou odolnosťou voči tepelnému starnutiu a s veľmi dobrou odolnosťou voči praskaniu, môžu byť aplikované v každej klimatickej zóne. Ohýbanie za studena umožňuje tento materiál aplikovať aj vo veľmi studených klimatických zónach.
Viac info o hydroizolačných materiáloch SBS - MERCURY - 15°C


GENERAL MEMBRANE - exkluzívna distribúcia hydroizolačných materiálov na ploché strechy vrátane možnosti inštalácie