general membrane

hydroizolacne materialy

hydroizolacne systemy

ploche strechy

izolacny system

tepelne izolacie

zateplovanie plochych striech

strechy

stresne doplnky

novostavba rodinny dom

novostavba bytovy dom

novostavba vyrobny objekt

novostavba - strecha ine

oprava strechy rodinny dom

oprava strechy bytovy dom

oprava strechy vyrobny objekt

oprava strechy ine

zelena strecha - vytvorenie

pochodzna strecha

GENERAL MEMBRANE - exkluzívna distribúcia hydroizolačných materiálov na ploché strechy vrátane možnosti inštalácie

Exkluzívna distribúcia hydroizolačných materiálov
na ploché strechy vrátane možnosti inštalácie.

GENERAL MEMBRANE - hydroizolačné materiály na ploché strechy Hydroizolačné materiály
• ohýbanie za studena
• tepelná stálosť
• tepelná odolnosť voči starnutiu
• UV rezistencia
• pochôdzna odolnosť
APAO
APP
SBS

výpočet ceny strechy Výpočet ceny strechy

pre veľkoobchody Pre veľkoobchody

hydroizolačné materiály

APP - GEMINI - 10°C

APP - GEMINI GARDEN - 10°C - hydroizolačná membrána odolná voči prenikaniu koreňov
APP - GEMINI VAPOR - 10°C - hydroizolačná vrstva
APP - GEMINI BRIDGE - 10°C - hydroizolačné vrstvy
Katalóg hydroizolačných materiálov APP

• ohýbanie za studena
• tepelná stálosť
• tepelná odolnosť voči starnutiu
• odolnosť voči pohybu chodcov

ZLOŽENIE PÁSU
GEMINI membrány sú zložené z modifikovaného destilovaného bituménu z elastoplastomerických, ataktických–polypropylénových polymérov a vybraných stabilizovaných hmôt.
Dve vlastnosti, ktoré charakterizujú zloženie tohto bituménu sú ohýbanie za studena a tvarová stálosť. Tieto vlastnosti zvyšujú odolnosť voči tepelnému starnutiu, čo predlžuje životnosť materiálu.
Membrány s vysokou odolnosťou voči tepelnému starnutiu a s veľmi dobrou dimenzionálnou tvarovou stálosťou môžu byť aplikované v každej klimatickej zóne. Ohýbanie za studena umožňuje tento materiál aplikovať aj v studených klimatických pásmach.
Špecifické zloženie bituménu umožňuje vysokú odolnosť voči starnutiu spôsobenému UV žiarením a je odolný voči pohybu osôb počas aplikácie.

NOSNÁ VLOŽKA
GEMINI FC membrány obsahujú netkanú kompozitnú polyesterovú nosnú vložku stabilizovanú skleneným vláknom. GEMINI FC sú vysoko kvalitné hydroizolačné membrány, ktoré sa nezrazia aj keď sú vystavované extrémnym tepelným podmienkam.
• priečna a pozdĺžna rozmerová stálosť
• hranica pevnosti
• predĺženie pri porušení
• ľahkosť prevádzania detailov

POVRCHOVÁ ÚPRAVA - BRIDLICOVÁ OCHRANA

UV rezistencia
Chemické zloženie pásov GEMINI je z hľadiska pôsobenia UV žiarenia nedotknuteľné a preto tieto membrány môžu byť ponechané aj bez bridlicovej ochrany. Avšak systém je dostupný aj s bridlicovou ochranou, ktorá znižuje teplotu povrchu, keď je vystavený intenzívnemu slnečnému žiareniu. Bridlicová ochrana zvyšuje odolnosť voči starnutiu a zvyšuje životnosť materiálu.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA MATERIÁLU
• hnedá
• zelená
• biela
• tmavosivá
• červená

OBLASTI APLIKÁCIE
Gemini FC bez povrchovej úpravy aj s povrchovou úpravou môžu byť použité ako vodotesná vrstva, ako viacvrstvový alebo jednovrstvový systém s minimálnou hrúbkou 4 mm.

GEMINI FC / GEMINI FC MINERAL
• strechy, po ktorých sa nechodí
• zaťažené ploché strechy
• profilové strechy
• kopulovité strechy
• šikmé strechy
• opravy

GEMINI FC
• základy
• obrátené strechy
• mosty a viadukty
• parkoviská
• tunely

APLIKÁCIE
Membrány by mali byť aplikované na čistý, hladký a suchý povrch, ktorý bol opatrený rýchloschnúcou bitúmenovou penetráciou.
Najpoužívanejšia aplikácia membrány je zohrievanie spodného povrchu produktu s použitím vhodného horáku, aplikované s 10cm prekrytím na spojoch.
Preloženie by sa malo starostlivo skontrolovať. Aplikácia membrán by mala byť vykonávaná kvalifikovanými a kompetentnými pracovníkmi. Aplikátori musia vždy pracovať podľa inštrukcií a špecifikácií stanovených výrobcom.


APP - GEMINI GARDEN - 10°C

Hydroizolačná membrána odolná voči prenikaniu koreňov

GEMINI GARDEN membrány sú zložené z modifikovaného destilovaného bitúmenu a elastoplastomerických ataktických polypropylénových polymérov, špecifických prísad odolných voči preniknutiu koreňov a vybraných stabilizovaných hmôt.
Dve vlastnosti, ktoré charakterizujú zloženie tejto zmesi sú ohýbanie za studena a tvarová stálosť. Tieto vlastnosti zvyšujú odolnosť voči tepelnému starnutiu, čo predlžuje životnosť materiálu.
Špecifická prísada odolná voči preniknutiu koreňov, umožňuje tejto membráne odolávať voči prenikaniu koreňov bežnej vegetácie strešných záhrad, zelených striech a okrasných kvetináčov.
Ohýbanie za studena umožňuje tento materiál aplikovať aj v studených klimatických pásmach. Špecifické zloženie bitúmenu umožňuje vysokú odolnosť voči starnutiu spôsobenom UV žiarením; je tiež odolný voči pohybu osôb počas aplikácie.

NOSNÁ VLOŽKA
• tkaný/netkaný polyester vyrábaný zo strižových vlákien, stabilizovaný skleným vláknom

GEMINI GARDEN membrány obsahujú tkaný/netkaný polyester vyrábaný zo strižových vlákien, stabilizovaný skleným vláknom, ktorý je odolný voči prenikaniu koreňov.
Vďaka veľmi dobrej rozmerovej stabilite nosnej vložky je GEMINI GARDEN vysokovýkonnou membránou, ktorá odstraňuje zrážanie či uhýbanie pri extrémnom tepelnom namáhaní.
Nosná vložka s vynikajúcimi mechanickými charakteristikami ako sú pevnosť v ťahu, predĺženie pri porušení a odolnosť voči roztrhnutiu pomáha absorbovať namáhanie spôsobené štrukturálnym pohybom, odolávať voči pohybu osôb po povrchu a umiestneniu ťažkých nákladov.

OCHRANA NON-STICK
Chemické zloženie pásov GEMINI GARDEN je z hľadiska pôsobenia UV žiarenia nedotknuteľné, a preto tieto membrány môžu byť ponechané aj bez ďalšej ochrany.

OBLASTI APLIKÁCIE
• strecha
• záhrada


APP - GEMINI VAPOR - 10°C

Hydroizolačná vrstva

GEMINI VAPOR membrány sú zložené z modifikovaného destilovaného bitúmenu a elastoplastomerických ataktických polypropylénových polymérov a vybraných stabilizovaných hmôt.
Dve vlastnosti, ktoré charakterizujú zloženie tejto zmesi sú ohýbanie za studena a tvarová stálosť. Tieto vlastnosti zvyšujú odolnosť voči tepelnému starnutiu, čo predlžuje životnosť materiálu.
Membrány s vysokou odolnosťou voči tepelnému starnutiu a s vynikajúcou dimenzionálnou tepelnou stálosťou môžu byť aplikované v každom klimatickom pásme a sú obzvlášť vhodné pre horúce podnebné pásma a silne izolované strechy.
Ohýbanie za studena umožnuje tento materiál aplikovať aj v studených klimatických pásmach. Špecifické zloženie bitúmenu umožňuje vysokú odolnosť voči starnutiu spôsobenom UV žiarením; je tiež odolný voči pohybu osôb počas aplikácie.

NOSNÁ VLOŽKA
• sklená rohož stabilizovaná skleným vlákonom a hliníkovou fôliou

GEMINI VAPOR membrány obsahujú sklenú rohož odolnú voči prenikaniu koreňov, ktorá je stabilizovaná skleným vláknom poskytujúcim vynikajúcu rozmerovú stabilitu a hliníkovou fóliou, ktorá neprepúšťa vodné pary.
GEMINI VAPOR membrány sú spoľahlivé, ich základnou charakteristikou je funkčnosť izolačnej vrstvy, ktorá zabraňuje prenikanie vodnej pary do vnútra izolačného materiálu.

OBLASTI APLIKÁCIE
• GEMINI VAPOR membrány sa používajú ako parozábrana, ktorá chráni izolačný materiál hydroizolačného systému s tepelnou izoláciou.


APP - GEMINI BRIDGE - 10°C

Hydroizolačné vrstvy

GEMINI BRIDGE membrány sú zložené z modifikovaného destilovaného bitúmenu a elastoplastomerických ataktických polypropylénových polymérov a vybraných stabilizovaných hmôt.
Dve vlastnosti, ktoré charakterizujú zloženie tejto zmesi sú: ohýbanie za studena a tvarová stálosť. Tieto vlastnosti zvyšujú odolnosť voči tepelnému starnutiu, čo predlžuje životnosť materiálu.
Membrány s vysokou odolnosťou voči tepelnému starnutiu a s vynikajúcou dimenzionálnou tepelnou stálosťou môžu byť aplikované v každom klimatickom pásme a sú obzvlášť vhodné pre silne izolované strechy.
Ohýbanie za studena umožňuje tento materiál aplikovať aj v studených klimatických pásmach. Špecifické zloženie bitúmenu umožňuje vysokú odolnosť voči starnutiu spôsobenom UV žiarením a odolnosť voči pohybu osôb počas aplikácie – to sú dve základné charakteristiky plochých striech vystavených slnečnému žiareniu, kde je nutné zachovať bezchybný vzhľad po dokončení.

NOSNÁ VLOŽKA
• tažký tkaný/netkaný polyester stabilizovaný skleným vláknom (TNT)

GEMINI BRIDGE membrány obsahujú tažký tkaný/netkaný polyester stabilizovaný skleným vláknom, ktorý je odolný voči prenikaniu koreňov.
Vďaka vynikajúcej rozmerovej stabilite nosnej vložky je GEMINI BRIDGE vysokovýkonnou membránou, ktorá odstraňuje zrážanie či uhýbanie pri extrémnom tepelnom namáhaní.
Nosná vložka s vynikajúcimi mechanickými charakteristikami ako sú pevnosť v ťahu a odolnosť voči roztrhnutiu pomáha absorbovať namáhanie spôsobené štrukturálnym pohybom, odolávať voči pohybu osôb po povrchu a umiestneniu ťažkých nákladov a môže byť mechanicky nainštalovaná v pásmach vystavených silným vetrom.

OBLASTI APLIKÁCIE
• základy
• mosty a viadukty
• vodné diela
• parkoviská
• tunely


GENERAL MEMBRANE - exkluzívna distribúcia hydroizolačných materiálov na ploché strechy vrátane možnosti inštalácie