Vypočítajte si cenu strechy - Oprava strechy rodinný dom

Ceny sú len orientačné a výsledná cena bude dokončená po osobnej konzultácii!


Veľkosť strechy: dĺžka: v metroch, šírka: v metroch
Súčasná krytina: Asfaltový pás
Plech
PVC fólia
Iné
Demontáž súčasného systému: áno
Odvoz odpadu po demontáži súčasného systému: áno
Parotesná vrstva:
(Parotesná vrstva sa nepoužíva v prípade ak sa nový
systém ukladá na pôvodnú nedemontovanú strechu.)
áno
Typ hydroizolačného materiálu: Modifikované asfaltové pásy najvyššej kvality
PVC Fólia
Zateplenie strechy:
áno
Spádovanie strechy polystyrénbetónom:
(Spádovanie polystyrénbetónom nahradzuje
respektíve doplňuje tepelnú izoláciu.)
áno
Atikový plech: áno
Rína: áno
Strešný vtok: áno
Odvetranie strechy strešným vetrákom: áno, (obyčajne 1 kus na 50m2)
Opravu strechy idem realizovať tento rok na: 100%
80%
50%
30%
0%

Užívateľ súhlasí s tým, že prevádzkovateľ môže pre vlastné účely
využiť zadané informácie, ktoré užívateľ uviedol pri používaní služby.

vaše meno: vaše telefónne číslo:
mesto: okres: