Vypočítajte si cenu strechy - Pochôdzna strecha

Ceny sú len orientačné a výsledná cena bude dokončená po osobnej konzultácii!


Veľkosť strechy: m2
Demontáž súčasného systému: áno
Odvoz odpadu po demontáži súčasného systému: áno
Parotesná vrstva:
(Parotesná vrstva sa nepoužíva v prípade ak sa nový
systém ukladá na pôvodnú nedemontovanú strechu.)
áno
Zateplenie strechy:
(Optimálne zateplenie opravovanej strechy
je od 8 cm do 10 cm hrúbky izolácie.)
áno
Typ hydroizolačného materiálu: Modifikované asfaltové pásy najvyššej kvality
      + filtračné, separačné, ochranná a drenážna rohož
PVC Fólia
      + filtračné, separačné, ochranná a drenážna rohož
Atikový plech: áno
Strešný vtok: áno
Pochôdzka úprava: Dlažba na umiestnená na pevno
Dlažba na terče

Užívateľ súhlasí s tým, že prevádzkovateľ môže pre vlastné účely
využiť zadané informácie, ktoré užívateľ uviedol pri používaní služby.

vaše meno: vaše telefónne číslo:
mesto: okres: